De oudste betekenis van soelaas is ‘troost, verlichting.’ Met het bieden van soelaas werd vroeger dan ook vooral bedoeld dat men een bepaald persoon verlichting bood. Praktijk Het Soelaas biedt jou troost en verlichting bij rouw en trauma.

Praktijk voor verlies- en rouwtherapie | pedagogisch advies | EMDR

Stilstaan bij verdriet

Leren ontdekken hoe heilzaam het is om te midden van je pijn en ruwe rouw jezelf nabij te mogen zijn. Het is m.i. van waarden om je naast beweging en 'containment' ook betrokkenheid, warmte en verstilling te mogen bieden.

Je mag bij mij op verhaal komen

Een wijs persoon zei eens: 'Je kunt niet vertrekken, waar je nooit echt aangekomen bent.' Samen ontwarren we de knopen in je levensverhaal en lopen we naar de plek in je binnenwereld die warmte, een stem en een luisterend oor nodig heeft.

Het ondraaglijke draaglijk maken

Rouw kun je niet wegnemen. Rouw is een natuurlijk aanpassingsproces en een gezonde reactie op die grote verandering. Het is een proces van aanpassen aan een situatie die helemaal anders is geworden. Ik kan je helpen verdragen, dat wat onverdraaglijk is en je draagkracht vergroten.